تکالیف توسط شما ثبت شده و نظارت می‌شوند. در این مسیر با ثبت تکلیف یاریگر ما باشید.

راهنما

 • عنوان تکلیف قانونی (الزامی):
  در این قسمت صرفا به ذکر اصل تکلیف فارغ از هرگونه توضیح اکتفا می‌شود مثال: تدوین طرح ملی حفاظت از نیروگاه‌های هسته‌ای
 • عنوان قانونی (الزامی):
  نام قانونی که تکلیف در آن ذکر شده است مثال: قانون مدنی، قانون برنامه ششم توسعه و ...
 • متن تکلیف قانونی (الزامی):
  به طور مثال: ماده۲۹ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و…
 • تاریخ تصویب قانون (الزامی):
  در چه تاریخی این قانون به تصویب رسیده است؟ به طور مثال قانون برنامه ششم توسعه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ تصویب شده است.
 • تکلیف به زبان ساده (اختیاری):
  این بخش تلاشی است برای ارائه محتوای موجود در ماده قانونی به زبان ساده که می تواند شامل اطلاعات ذیل باشد.
  ۱. هدف از اجرای تکلیف: بیان قصد قانونگذار از وضع تکلیف قانونی که معمولا در صدر مواد ذکر می گردد. به طور مثال هدف از وضع تکلیف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک روستایی، توسعه دولت الکترونیک است.
  ۲. توضیحات ناظر به نحوه اجرای تکلیف: به طور مثال اگر قانون‌گذار در ماده قانونی درباره نحوه اجرای تکلیف و مقدمات آن فرایند خاصی را مشخص نموده باشد، در این قسمت توضیح داده می‌شود. هم‌چنین اگر قانون‌گذار تکلیف را بر عهده چند نهاد مشخص قرار داده است در این قسمت به طور مشخص وظایف هرکدام از نهادها در فرایند اجرای تکلیف تبیین می‌گردد.)
 • مهلت (اختیاری):
  قوانین بر اساس مهلت اجرای آنها به ۳ دسته تقسیم می شوند.
  ۱. قوانین حال: قوانینی هستند که هیچ زمان مشخصی برای تکالیفی که به موجب آنها ایجاد می شود مشخص ننموده اند در نتیجه از لحظه اجرایی شدن قوانین، تکالیف قید شده در آن ها قابل مطالبه بوده و دستگاه های اجرایی موظف به انجام آن تکالیف هستند. به طور مثال ماده ۱ قانون مدنی رئیس جمهور را مکلف به توشیح قوانین می نماید این ماده از لحظه اجرایی شدن لازم الاجرا بوده و قابل مطالبه گری است. تاریخ این دسته از تکالیف را از زمان تصویب قانون درج نمایید.
  ۲. قوانین زمان دار: در این قوانین ذیل تعیین هر تکلیف قانونی، بازه زمانی مدنظر به عنوان مهلت اجرایی تکلیف مشخص شده است. به طور مثال بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا اقدام نماید. تاریخ این دسته از تکالیف را منطبق بر زمان مقرر در ماده درج نمایید.
  ۳. قوانین ادواری: ممکن است در قوانین ادواری زمان خاصی برای تکالیف در نظر گرفته نشود اما باید توجه نمود که قوانین ادواری خود ناظر به بازه زمانی مشخصی بوده و پس از منقضی شدن تکالیف مذکور در آنها نیز منقضی می گردد. به طور مثال قانون برنامه ششم توسعه ناظر به یک دوره ۵ ساله بوده و قوانین بودجه، سالانه هستند. تاریخ این دسته از قوانین را انتهای اولین بازه زمانی ادواری ثبت نمایید. به طور مثال برای قانونی که در تاریخ اسفند ۹۷ تصویب شده و دوره یکساله دارد(قانون بودجه)، اسفند ۹۸ ثبت می گردد.
 • مرجع تصویب کننده‌ی قانون (اختیاری):
  در کشور ما چندین نهاد صلاحیت قانونگذاری دارند. غیر از مجلس شورای اسلامی که صلاحیت قانونگذاری تقریبا در همه حوزه ها را دارد سایر مراجع قانونگذاری در محدوده مشخصی که توسط قوانین احصا شده است صالح به قانونگذاری می‌باشند. در این قسمت مشخص می‌گردد کدام یک از نهاد‌های صالح به قانون‌گذاری تکلیف مذکور را وضع نموده است. به طور مثال مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...
 • مجری (اختیاری):
  قانونگذار کدام دستگاه اجرایی و یا مقام مسئول را مکلف به انجام تکلیف نموده است.
  این امکان وجود دارد که قانونگذار در ارتباط با هر یک از تکالیف 3 نوع نهاد را مشخص نموده باشد:
  ۱. نهاد مجری: نهادی که ابتکار انجام تکلیف با اوست و باید شروع کننده اجرای تکلیف باشد. نهاد مجری نقش محوری در اجرای تکلیف دارد.
  ۲. نهاد همکار: نهادی که نقش کمک کننده اعم از پشتیبانی، مشاوره و … در انجام تکلیف دارد.
  ۳. نهاد ناظر: نهادی که به روند اجرای تکلیف نظارت می نماید.
  به طور مثال در ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مکلف به فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت صادرات محصولات سلامت محور است. و در انجام این تکلیف وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نهاد همکار حضور دارند.
  شما می توانید در قسمت نهاد مجری همه این نهاد را ذکر نموده و در صورت تمایل در قسمت تکلیف به زبان ساده، انواع این نهادها را به تفکیک معرفی نمایید.
 • دسته‌بندی تکالیف (اختیاری):
  دسته بندی تکلیف ناظر به جنس و حوزه انجام تکلیف استبه طور مثال راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا ناظر به دسته نظام اداری و دسته مبارزه با فساد است. و نیز ایجاد دفاتر خدمات روستایی ناظر به دسته ارتباطات و فناوری اطلاعات و دسته شهری روستایی است.
 • لینک به قانون (اختیاری):
  اگر منبعی را می‌شناسید که این قانون در آن منعکس شده است با ما به اشتراک بگذارید.

برای ثبت تکلیف ابتدا باید وارد شوید!

ورود